Als een lid aangemeld is via de website, dan moet zijn lidmaatschap definitief gemaakt worden en het account op de site actief.


Leave a Reply

Your email address will not be published.